Home | 1001portails | 1001annonces

7378 messages si.test-
392 messages si.org.zveza.tabornikov Konferenca Zveze tabornikov
274 messages si.comp.os.ms-windows.nt-
178 messages si.comp.os.ms-windows-
162 messages si.alt.filatelija Konferenca za filateliste
142 messages si.soc.slovene-
139 messages si.org.arnes.obvestila-
115 messages si.org.arnes.domene Dogovarjanje o novih pravilih za registracijo domen
109 messages si.alt.philosophy Konfernca o filozofiji
70 messages si.alt.navtika Pogovori o navtiki
43 messages si.rec.sport Pogovori o sportnih temah
42 messages si.rec.humor Humor in pogovori o humorju
41 messages si.talk.misc-
37 messages si.misc-
34 messages si.org.uni-mb-
33 messages si.comp.misc-
31 messages si.org.zrss.ro.lesarstvo Konferenca uciteljev srednjih lesarskih sol
30 messages si.org.edus.mss.devetletka Pogovori o devetletki
29 messages si.rec.games.chess Vse o sahu
26 messages si.comp.os.vms-
24 messages si.org.arnes.test-
22 messages si.org.zrss.ro.anglescina racunalnik pri pouku anglescine
21 messages si.org.arnes-
18 messages si.comp.networks-
17 messages si.org.b2-ic.borza Borzna podkonferenca organizacije b2-ic
17 messages si.rec.food.cooking-
15 messages si.rec.music-
14 messages si.alt.ateizem-
11 messages si.org.zrss.ro.ravnatelj ravnatelj in racunalnik v soli
9 messages si.alt.kozjak Konferenca udelezencev taborov na Kozjaku
9 messages si.rec.music.guitar-
8 messages si.org.zveza.tabornikov.tabor Konferenca o glasilu Zveze tabornikov
7 messages si.org.b2-ic-
4 messages si.org.lugos-
3 messages si.comp.ai-
3 messages si.org.zrss.struprastline Solska konfernca o strupenih rastlinah
2 messages si.comp.graphics-
2 messages si.comp.os.unix-
2 messages si.comp.sys.ibm.pc-
2 messages si.org.zrss.ro.nisisam-
2 messages si.rec.autos-
1 messages si.org.zrss.ro.preizkus-
1 messages si.rec.mountains-
0 messages si.alt.games.quake-
0 messages si.alt.invalidi-
0 messages si.alt.kulturniki-
0 messages si.comp.bbs-
0 messages si.comp.infosystems-
0 messages si.comp.irc-
0 messages si.comp.lang-
0 messages si.comp.mail-
0 messages si.comp.os.msdos-
0 messages si.comp.os.os2-
0 messages si.comp.protocols.tcp-ip-
0 messages si.comp.security-
0 messages si.comp.sys.misc-
0 messages si.news.admin-
0 messages si.news.announce.newsgroups-
0 messages si.org.adacta.tis-
0 messages si.org.ijs-
0 messages si.org.infos-
0 messages si.org.uni-lj-
0 messages si.org.zrss.rai-
0 messages si.org.zrss.ro.html-
0 messages si.org.zrss.ro.splosno-
0 messages si.rec.arts.movies-
0 messages si.rec.arts.sf-
0 messages si.rec.audio-
0 messages si.rec.misc-
0 messages si.rec.video-