Home | 1001portails | 1001annonces

 [1]  [2]  [>]  [>>]
208114 messages no.samfunn.politikk.diverse Diskusjon om norsk og internasjonal politikk.
138840 messages no.alt.frustrasjoner Et sted å lufte sine frustrasjoner over alt mulig.
137343 messages no.teknologi.bil Generelle diskusjoner om bil, bilhold og bilkjøring.
135118 messages no.it.os.mac.diverse Generell diskusjon om Apple Macintosh.
111411 messages no.samfunn.religion Diskusjoner rundt ulike religioner og livssyn.
50267 messages no.sport.fotball Fotball, øl og heiarop.
46559 messages no.alt.motorsykler Diskusjon om motorsykler.
45505 messages no.alt.diskusjoner Diskusjon om alt.
37764 messages no.alt.hunder Fristed for siklefansen.
37254 messages no.alt.undring Et sted å undre seg over alt mulig.
34110 messages no.it.os.unix.linux.diverse Operativsystemet Linux.
31655 messages no.fag.jus Diskusjoner omkring rett, rettspleie og rettsvesen.
30394 messages no.fritid.bolig Diskusjon av boligrelaterte spørsmål.
30091 messages no.it.os.ms-windows.diverse Generell diskusjon om Microsoft Windows.
29768 messages no.it.maskinvare.diverse Diskusjon omkring maskinvare.
24801 messages no.samfunn.politikk.utenriks Diskusjon om internasjonale politiske spørsmål.
24293 messages no.samfunn.politikk.innvandring Diskusjon rundt norsk innvandringspolitikk.
21928 messages no.kultur.musikk.diverse Diskusjon om musikk.
21631 messages no.samfunn.naturvern Diskusjon om natur- og miljøvern og beslektede temaer.
20725 messages no.fag.spraak.diverse Om språk.
19700 messages no.fag.psykologi.generell Psykologi: forsking, utøvelse, alternativ.
19589 messages no.alt.pludring Hyggelig småprat.
19360 messages no.alt.gledesutbrudd Et sted å komme med sine gledesutbrudd om alt mulig.
19343 messages no.fritid.foto Diskusjoner om fotografi.
18095 messages no.fag.medisin.diverse Diskusjon om medisin, helse og beslektede emner.
17695 messages no.it.diverse Diverse IT-relaterte emner.
16324 messages no.test Testgruppe for det norske newshierarkiet.
15632 messages no.kultur.film Diskusjon om alle former for film og filmarbeid/ere.
14801 messages no.alt.hjemmesider Om egne og andres hjemmesider, og om www generelt.
13140 messages no.fag.diverse Diskusjoner rundt ulike fag og vitenskaper.
13024 messages no.samfunn.media.radio-tv Radio og tv-relatert diskusjon.
12891 messages no.general Diskusjoner uten generell interesse.
12543 messages no.it.nettverk Info og diskusjon om nettverk.
11972 messages no.alt.mat Diskusjon om mat og matoppskrifter etc.
11215 messages no.it.sikkerhet.diverse Info og diskusjon om IT-sikkerhet generelt.
10591 messages no.it.tjenester.nettilbydere Diskusjon om nettilbydere.
10280 messages no.samfunn.forbruker Forbrukerspørsmål som kjøpsråd, reklamasjoner og tvister.
9699 messages no.alt.diskusjoner.usa Debatt om alt som kan assosieres med USA.
9672 messages no.teknologi.elektronikk Elektronikk og slikt.
9416 messages no.samfunn.foreldre+barn Forum for foreldre.
8753 messages no.alt.bilprat Anarkistisk alternativ til no.teknologi.bil.
8713 messages no.it.telekom.mobil Info og diskusjon om mobiltelefoner og mobiltelefoni.
8459 messages no.fritid.reiser Diskusjoner om reising og reiseliv.
8352 messages no.teknologi.hjemmekino Forum for hjemmkino, dvd-video, -utstyr og filmer.
7731 messages no.teknologi.audio Diskusjon om utstyr & teknologi for gjengivelse av lyd.
7413 messages no.it.tjenester.www.diverse Diverse snakk rundt fenomenet WWW.
7166 messages no.alt.katter Katter og katters luner.
6723 messages no.it.tjenester.www.design Designproblematikk på web-sider/steder.
6695 messages no.kultur.folklore.ufo Diskusjon om UFO-fenomener.
6605 messages no.it.programmering.php Diskusjoner og spørsmål rundt php.
6399 messages no.teknologi.video Diskusjon om videoutstyr, videoteknologi & videofilmer.
6127 messages no.fritid.slektsforsking.diverse Diskusjon/spørsmål om slektsforsking/gransking/historie.
6087 messages no.fritid.slektsforsking.etterlysing Etterlysing av personer og andre slektsdata.
5777 messages no.samfunn.trafikk Samferdselsspørsmål om vei, bane, buss, skip og fly.
5687 messages no.fritid.sykkel Generelle diskusjoner om tråsykler og sykling.
5508 messages no.annonser.it.maskinvare.diverse Kjøp og salg av datamaskiner og periferiutstyr. (Moderated)
5416 messages no.fag.filosofi Diskusjonsforum for allverdens filosofiske tema.
5303 messages no.annonser.diverse Markedsplass for kjøp og salg. (Moderated)
5128 messages no.fritid.maritim Et maritimt samlingssted på nettet.
5099 messages no.nettvett Diskusjon rundt oppførsel på nettet; netikette og annet.
5007 messages no.fritid.modellhobby Modellfly, -båter, -biler, -tog og dioramaer.
4870 messages no.samfunn.seksualitet Diskusjon om seksualitet og seksualliv.
4729 messages no.it.tjenester.www.html HTML; bruk av, syntaks til, spørsmål og svar om.
4675 messages no.teknologi.satellitt-tv Forum for satellittsendte TV-signaler og utstyr.
4487 messages no.usenet.admin USENET Norge og drift av det norske news-hierarkiet.
4474 messages no.kultur.musikk.gitar Diskusjon om alt relatert til gitarer og gitar-musikk.
4471 messages no.annonser.bil Markedsplass for kjøp og salg av bil og bilrekvisita. (Moderated)
4409 messages no.samfunn.skole Diskusjoner om skole, skolegang og beslektede emner.
4259 messages no.fritid.spill.data Diskusjoner om dataspill.
4178 messages no.fritid.slektsforsking.it Diskusjon og spørsmål om bruk av IT i slektsforsking.
4095 messages no.alt.tegneserier Diskusjon om våre seriehelter.
3998 messages no.fritid.jakt Forum for aktive jegere og jakthund entusiaster.
3957 messages no.it.telekom.diverse Info og diskusjon om telekommunikasjon generelt.
3907 messages no.alt.jenteprat Gruppe der jenter kan prate om "jenteting".
3880 messages no.it.programvare.ms-office Generell diskusjon om Microsoft Office.
3792 messages no.it.programmering.diverse Diskusjoner og spørsmål om programmering.
3731 messages no.fag.jus.it En gruppe for IT-relaterte juridiske problemstillinger.
3511 messages no.samfunn.okonomi.diverse Diskusjoner relatert til økonomi i hverdagen.
3498 messages no.it.programmering.c++ Diskusjoner og spørsmål rundt språket C++.
3444 messages no.alt.mat.drikke Hva skal vi drikke til maten? etc.
3377 messages no.it.os.ms-windows.nettverk Diskusjoner relatert til Windows og nettverk.
3289 messages no.it.sikkerhet.virus Virus, trojanere og andre skadeprogrammer.
3283 messages no.it.os.unix.linux.nettverk Diskusjoner relatert til linux og nettverk.
3279 messages no.annonser.it.diverse Kjøp og salg av IT-tjenester. (Moderated)
3227 messages no.it.tjenester.mail.diverse Generelle diskusjoner omkring mail.
3100 messages no.sport.skyting Interesseforum for skyttere av alle slag.
3049 messages no.kultur.litteratur.diverse Diskusjoner om litteratur.
3047 messages no.fag.landbruk Forum for alt innen temaene landbruk og primærnæringer.
2702 messages no.it.programmering.java Programmeringsspråket Java.
2660 messages no.samfunn.media.diverse Medier og mediepolitikk i Norge.
2643 messages no.fag.spraak.strid Om og med språkstrid og nærskylde emne.
2577 messages no.kultur.humor Vitser og andre humoristiske innslag.
2567 messages no.annonser.audio-video Forum for kjøp og salg av audio- og videoutstyr. (Moderated)
2352 messages no.lokal.drammen For temaer og folk med tilknytning til Drammen og omegn.
2311 messages no.fritid.hage Diskusjoner og prat om hage og hagedrift.
2298 messages no.alt.rykter Ryktebørs for no.*
2256 messages no.fritid.hobbyverksted Alle typer håndarbeid/verk, forming, søm.
2237 messages no.it.os.unix.diverse Operativsystemfamilien Unix.
2216 messages no.it.maskinvare.grafikkort Diskusjon omkring grafikkort-maskinvare.
2150 messages no.kultur.musikk.produksjon For folk som komponerer eller produserer egen musikk.
2150 messages no.samfunn.politikk.historie Om historiske hendelser som fremdeles påvirker politikken.
2148 messages no.samfunn.helse.livsstil Forum for alt som har med egen helse å gjøre.
2136 messages no.it.tjenester.news.diverse Newsprogramvare og news generelt.
2126 messages no.it.programmering.delphi Programmeringsspråket Delphi.
2109 messages no.fritid.friluftsliv Diskusjoner & rapporter fra friluftsaktiviteter.
2071 messages no.fag.kjemi Tekniske og vitenskaplige diskusjoner om kjemi.
1979 messages no.it.programvare.tex TeX, LaTeX og relaterte emner.
1930 messages no.teknologi.diverse Generelle diskusjoner rundt teknologi.
1927 messages no.samfunn.politikk.vaapen Diskusjon av våpen utover sportsmessig skyteaktivitet.
1907 messages no.it.database.diverse Om relasjonsdatabaser, sql, db-middleware, og lignende.
1804 messages no.annonser.musikk Kjøp/salg av musikk, musikkinstrument og musikkutstyr. (Moderated)
1758 messages no.fritid.dykking De norske dykkeres samlingssted.
1504 messages no.fritid.dyr.diverse Diskusjoner om dyr.
1500 messages no.it.os.ms-windows.nt Diskusjon rundt operativsystemet Windows NT.
1467 messages no.alt.flame Hete diskusjoner om hva det skal være.
1457 messages no.samfunn.diverse Diskusjoner om generelle samfunnsspørsmål.
1437 messages no.sport.diverse Diskusjon om sport.
1365 messages no.it.nostalgi Historier og anekdoter om tidligere tiders datamaskiner.
1328 messages no.it.programmering.asp Diskusjoner og spørsmål rundt ASP.
1308 messages no.it.programmering.visual-basic Programmeringsspråket Visual Basic.
1265 messages no.samfunn.aksjer Store og små aksjekjøperes møteplass.
1236 messages no.it.programmering.javascript Programmeringsspråket JavaScript og DHTML.
1210 messages no.annonser.motorsykkel Kjøp og salg av motorsykler og -utstyr. (Moderated)
1189 messages no.alt.bilstereo Bilstereo, utstyrsvalg, installasjon.
1149 messages no.sport.motorsport Diskusjon om nasjonal og internasjonal motorsport.
1133 messages no.annonser.foto Annonser om fototjenester og -utstyr. (Moderated)
1114 messages no.samfunn.narkotika Om narkotiske/kriminaliserte rusmiddel, lovgiving, mv.
1088 messages no.it.maskinvare.pda Diskusjon og prat om personlige digitale assistenter.
1069 messages no.it.programvare.emacs Om editoren Emacs.
1067 messages no.it.tjenester.www.programmering WWW-relaterte programmeringsspørsmål.
1035 messages no.fag.typografi Typografisk praksis, estetikk og erfaringer.
1032 messages no.it.tjenester.www.css Diskusjon, spørsmål og svar om utvikling med CSS.
1029 messages no.fritid.spill.rollespill Diskusjoner om rollespill og levende rollespill.
1002 messages no.alt.bekymringer Et sted å lufte sine bekymringer over alt mulig.
1001 messages no.fag.spraak.fagord Om fagterminologi på norsk.
981 messages no.fritid.akvarium Diskusjon om alt vedrørende akvariehobbyen.
947 messages no.fritid.fiske Diskusjoner om fritids- og sportsfiske.
939 messages no.it.programmering.perl Diskusjoner og spørsmål rundt språket perl.
894 messages no.it.programmering.c Diskusjoner og spørsmål rundt språket C med venner.
880 messages no.annonser.it.telekom Annonser for kjøp og salg av telefoner og tele-utstyr. (Moderated)
834 messages no.it.grafikk.diverse Info og diskusjon om alt som har med grafikk å gjøre.
790 messages no.annonser.dyr Annonser for dyr, dyreutstyr, kurs for dyreeiere mm. (Moderated)
786 messages no.alt.hjemmesider.frontpage Diskusjon om bruk av Frontpage og funksjoner i dette.
761 messages no.annonser.bolig For kjøp og salg av boliger og relatert utstyr. (Moderated)
691 messages no.fag.samfunnsvitenskap Samfunnsvitenskapelige diskusjoner.
654 messages no.annonser.jobb.tilbys Utlysing av stillinger eller engasjement. (Moderated)
613 messages no.kultur.musikk.korps Diskusjoner om korpsbevegelsen og korpsmusikk.
593 messages no.it.programmering.lisp Språkfamilien Lisp.
537 messages no.alt.config Konfigurasjon og administrasjon av no.alt.
535 messages no.annonser.it.programvare.diverse Kjøp og salg av programvare. (Moderated)
527 messages no.samfunn.media.radio-tv.virkelighets-tv Diskusjoner rundt mediefenomenet Reality-TV.
520 messages no.fritid.spill.sjakk Diskusjon om sjakk og online-partier.
512 messages no.alt.news-treff Avtalebok for no.*.
493 messages no.fritid.diverse Diskusjoner rundt ulike hobbier og andre fritidssysler.
473 messages no.samfunn.alkohol Diskusjoner om alkohol. Bruk, kjøp, lovgivning etc.
457 messages no.kultur.musikk.klassisk Diskusjon om alt relatert til klassisk musikk.
456 messages no.alt.god.jul I stedet for julekort.
447 messages no.annonser.spill.tv Kjøp og salg av tv-spill og tilbehør. (Moderated)
434 messages no.annonser.friluftsliv Annonser om friluftsutstyr og tjenester. (Moderated)
401 messages no.annonser.spill.data Annonser for kjøp og salg av dataspill. (Moderated)
384 messages no.kultur.genre.sf Generell diskusjon om SF.
384 messages no.lokal.ringerike Diskusjon av tema, hendelser og folk i Ringeriksområdet.
375 messages no.lokal.oslo Diskusjon av tema, hendelser og folk knyttet til Oslo.
367 messages no.fritid.spill.diverse Diskusjon og prat om alle typer ikkeelektroniske spill.
359 messages no.sport.orientering Ut vil jeg, ut.
358 messages no.it.telekom.isdn Info og diskusjon om ISDN-basert telekommunikasjon.
354 messages no.alt.tegneserier.samlerforum Forum og marked for tegneseriesamlere/serieinteresserte.
347 messages no.fritid.speiding Speiding i Norge (og resten av verden...).
312 messages no.kultur.diverse Generelle diskusjoner rundt kultur.
308 messages no.alt.maktmisbruk.psykopati Psykopati som samfunnsproblem.
301 messages no.kultur.folklore.diverse Diskusjon om folklore, urbane legender o.l.
300 messages no.annonser.foreldre+barn Annonsering med foreldre som målgruppe. (Moderated)
297 messages no.alt.sjokolade Nam nam.
283 messages no.alt.geek.pludring Pludring om og med geeker og geekete ting.
264 messages no.fag.sjukepleie Et forum for diskusjon av sykepleiefaglige tema.
264 messages no.samfunn.helse.funksjonshemming.diverse Forum for kronisk syke, funksjonshemmede og pårørende.
262 messages no.alt.gratulerer Gratulasjonar med ting, dagen, livet og livssituasjonen.
256 messages no.alt.gullkorn Gullkorn funnet ulike steder. (Moderated)
242 messages no.kultur.folklore.overtro Diskusjon om ulike overtrorelaterte emner.
240 messages no.it.programmering.python Diskusjoner og spørsmål rundt språket Python.
237 messages no.it.data.xml Dataformatet eller det generaliserte markupspråket XML.
229 messages no.annonser.jobb.onskes Oppslagstavle for de som ser etter arbeid. (Moderated)
226 messages no.annonser.maritim Annonser av maritim interesse. (Moderated)
222 messages no.sport.paintball Diskusjon om paintball i Norge.
215 messages no.it.maskinvare.overklokking Diskusjon omkring overklokking av maskinvare.
214 messages no.alt.gullkorn.d Diskusjon omkring gullkorn.
213 messages no.it.os.amiga.diverse Diskusjon om Amiga som ikke passer i andre grupper.
205 messages no.annonser.sykkel Annonser for kjøp og salg av tråsykler. (Moderated)
205 messages no.it.programmering.dotnet Diskusjoner og spørsmål rundt .NET-programmering.
184 messages no.annonser.spill.diverse Annonser for kjøp og salg av brett- og kortspill. (Moderated)
179 messages no.annonser.it.unix Unixspesifikk annonsering. (Moderated)
173 messages no.org.nuug Forum for Norwegian Unix systems Users Group.
170 messages no.annonser.it.nettilbydere Markedsplass for internettenester. (Moderated)
170 messages no.it.os.amiga.maskinvare Om maskinvare til Amiga.
161 messages no.it.os.os2 Forum for det halve operativsystemet - OS/2.
160 messages no.annonser.diskusjon Diskusjon om prisar, varer, seljarar og kjøparar.
160 messages no.sport.hockey Gruppe for diskusjon rundt hockey, både med og utan is.
150 messages no.sport.kampkunst Diskusjonsforum for norske kampkunstutøvere.
136 messages no.sport.volleyball Høye sprett og friske fraspark.
131 messages no.annonser.kontakt.diverse Private kontaktannonser. (Moderated)
 [1]  [>]  [>>]